Việt Nam đầu tư cho trẻ em ‘chỉ kém Singapore trong Asean'


Việt Nam xếp trên Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ theo một bảng xếp hạng mới của World Bank về mức độ đầu tư cho trẻ em.

Source link