Về chuyện trả lại kim cương cho chủ tiệm vàng ở Cần Thơ


Việc trả lại kim cương cho chủ tiệm vàng trong vụ bị phạt vì đổi tờ 100 đô la ‘chưa làm rõ được những bất thường trong xử phạt’.

Source link