Trung Quốc hỗ trợ điện than, gây lo ngại biến đổi khí hậu


Các dự án điện than do Trung Quốc hỗ trợ ở các nơi xa xôi như Nam Mỹ, Châu Phi, Đông Nam Á và Balkan gây lo ngại về biến đổi khí hậu.

Source link