Trẻ em Việt Nam và nỗi lo sợ biến đổi khí hậu


Các thế hệ trẻ Việt Nam đang phải đối diện với các tác động ngày càng trầm trọng hơn của biến đổi khí hậu, như lũ lụt tàn phá, hay mất mùa.

Source link