Tốn tiền đi hội thảo nước ngoài, nhiều doanh nghiệp Nhà nước vẫn chậm tiến

Đây là chia sẻ của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại Hội thảo “Đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)” do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức tại Hà […]

The post Tốn tiền đi hội thảo nước ngoài, nhiều doanh nghiệp Nhà nước vẫn chậm tiến appeared first on Bạn có biết !~.


Source link