Sinh viên Việt sang Anh phải vững vàng ra sao?


Ba câu chuyện của sinh viên Việt Nam du học tại Anh về nỗ lực tự lập và cách xử lý nạn kỳ thị màu da.

Source link