“REVIEW CÔN ĐẢO 2018” Đừng dùng con mắt bình thường để nhìn ngắm một Côn Đảo phi thường


Sau chuyến đi Côn Đảo kéo dài 2 ngày 1 đêm, mình cảm thấy Côn Đảo đã làm mình thoả mãn hoàn toàn, không chỉ mặt hình ảnh, mà còn ở mặt nội hàm, ở những câu chuyện lịch sử sâu sắc bên trong. Du lịch Côn Đảo 2018 Phương tiện đi lại. 1. Đường hàng không….

Source link