QH VN: Các ấn tượng và vấn đề tài sản cán bộ 'không rõ nguồn gốc'


Quốc hội VN thông qua luật chống tham nhũng nhưng vẫn chưa đủ mạnh trong xử lý tài sản ‘không rõ nguồn gốc’ của cán bộ, theo một ý kiến.

Source link