Welcome to Our Blog Feature, Here's How to Use It

The word “blog” is short for Web Log. It is basically a series of posts in reverse chronological order posted by a website owner. A Blog can be treated like a diary, a news feed, a place for ‘how-to’ articles or simple thoughts and discussions. Getting to know the Blog feature Take the first steps […]

3 cách để thiết kế 1 logo.

Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ của những từ này để mô tả công việc của bạn, bạn sẽ? Dành ít phút để tự hỏi mình những gì bạn muốn logo của bạn để nói? Và sau đó đọc trên như chúng ta chia sẻ ba lời khuyên rằng sẽ đảm bảo thiết kế […]

Vào thế giới của thiết kế đồ họa Pháp

Hỏi một số người, và họ sẽ cho bạn biết rằng “Pháp” và “thiết kế đồ họa” đang cùng có điều kiện độc quyền. Chúng tôi biết điều này không thể là sự thật, và trong danh dự của Bastille Day, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi trước và chứng minh điều đó. […]