Nông trại trồng cây không cần mặt trời, đất và nước – Bạn có biết !?

Không cần dùng đến những yếu tố nói trên, Aero Farms vẫn sản xuất được cả triệu kg rau mỗi năm.

Advertisements


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *