Nhựa Đồng Nai (DBP) chốt quyền trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông tổng tỷ lệ 56%

Ngày 5/7 tới đây CTCP Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán DNP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ gần 56%. Trả cổ tức bằng cổ phiếu Tỷ lệ chi […]

The post Nhựa Đồng Nai (DBP) chốt quyền trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông tổng tỷ lệ 56% appeared first on Bạn có biết !~.


Source link