Nhà hát giao hưởng ở TPHCM: Dự án truân chuyên?


Số phận dự án xây Nhà hát Giao hưởng ở TPHCM, có từ 20 năm qua nhưng mãi vẫn không thể thực hiện.

Source link