Nhật Bản sẽ nới lỏng luật về lao động nhập cư?


Phóng viên BBC gặp nữ lao động Việt làm việc 7 ngày một tuần nhân chuyện Nhật Bản ra dự thảo nới lỏng quy định nhập cư.

Source link