Ngày 29 Tết, các tiệm rửa xe ở TP HCM đều tăng giá, thuê thêm người làm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *