Mỹ hạn chế công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc


Mỹ áp đặt hạn chế mới đối với xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự cho Trung Quốc, vì cho rằng Bắc Kinh có thể dùng cho mục tiêu tăng cường quân sự.

Source link