'Không có sức ép quốc tế, tôi không đi dự EVFTA được'


Ông Nguyễn Quang A nói về việc được mời dự phiên điều trần về Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và EU tại Brussels.

Source link