Huỳnh Thục Vy – chuyện từ buôn làng


Blogger Huỳnh Thục Vy tâm tình với BBC về cuộc sống và công việc buôn bán cà phê ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, trước ngày ra tòa hôm 22/11.

Source link