Hệ thống sản xuất điện từ thủy triều đủ cấp cho 3,5 triệu hộHệ thống có khả năng tạo ra 8 – 10 triệu kilowatt điện, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của hơn 3,5 triệu hộ gia đình.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *