Đồng Bảng ổn định trở lại sau ngày tồi tệ nhất kể từ 2016


Bảng Anh bình ổn sau khủng hoảng chính trị hôm thứ Năm, mặc dù cổ phiếu trong ngân hàng và các nhà thầu xây dựng vẫn yếu.

Source link