Donald Trump viếng linh cữu của TT George HW Bush


Tổng thống Trump đến Quốc hội viếng linh cữu của cựu tổng thống George HW Bush sau khi quan tài được đưa về đây từ Texas.

Source link