Động đất gây sóng thần ập vào Sulawesi


Động đất 7,5 độ Richter gây ra sóng thần cao hai mét tràn tới Palu ở đảo Sulawesi của Indonesia, gây chết người và đổ nhà.

Source link