Danh sách 16 Đại sứ vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm 16 Đại… Ngày 9/8, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 Đại sứ được chỉ định tại 16 địa bàn thường trú và 29 địa […]

The post Danh sách 16 Đại sứ vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm appeared first on Bạn có biết !~.


Source link