Có cây khế đực, khế cái không?

Tôi trồng cây khế mắt ghép được ba năm, lên xanh tốt, nhưng không ra hoa, quả. Liệu đây có phải khế đực, làm cách nào cho nó kết quả? (Trang) Source link

The post Có cây khế đực, khế cái không? appeared first on Bạn có biết !~.


Source link