“Chúng tôi không đi sao bắt trả tiền?”

Đối thoại bất thành Ngày 2/7, đại diện người dân, lái xe đã có buổi đối thoại với Công ty CP Tasco. Trước khi đối thoại, rất nhiều người dân đã mong muốn được trực tiếp gặp mặt người có quyền hành trong công ty này để nêu những thắc mắc về vấn đề thu […]

The post “Chúng tôi không đi sao bắt trả tiền?” appeared first on Bạn có biết !~.


Source link