Chiến lược giúp con mồi thoát khỏi báo và sư tửCú ngoặt vào phút chót là chiến lược giúp các động vật như linh dương, ngựa vằn chạy thoát hai loài vua tốc độ là báo và sư tử.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *