Cháy hội trường Đại học Y Dược

Cháy hội trường tầng 1 trường Đại học Y Dược – Đại học Huế Theo đó vào thời điểm trên, tại hội trường tầng 1 dãy nhà B ở trường Đại học Y Dược bỗng xuất hiện mùi khét. Ngọn lửa bốc lên sau đó và bùng lên tại trần nhà hội trường ở vị […]

The post Cháy hội trường Đại học Y Dược appeared first on Bạn có biết !~.


Source link