Cần Thơ: Hủy kết quả xử lý hàng loạt cán bộ buông lỏng quản lý đất đai


Cần Thơ: Hủy kết quả xử lý hàng loạt cán bộ buông lỏng quản lý đất đaiNguyên nhân hủy kết quả xử lý hàng loạt cán bộ buông lỏng quản lý đất đai tại quận Bình Thủy do việc xử lý chưa đúng mức độ và TP Cần Thơ yêu cầu xử lý lại.

Source link