Các nhà khoa học cảnh báo kháng kháng sinh có thể lây lan qua không khí

Vi khuẩn kháng kháng sinh là một trong những vấn đề lớn nhất con người đang phải đối mặt. Chúng ta biết siêu vi khuẩn truyền gen kháng kháng sinh cho con cái sau mỗi lần sinh sản nhờ phân bào, từ đó bắt đầu tạo ra những thế hệ vi khuẩn mới ngày […]

The post Các nhà khoa học cảnh báo kháng kháng sinh có thể lây lan qua không khí appeared first on Bạn có biết !~.


Source link