Bỏ Đảng, bỏ Đoàn sẽ thành phong trào?


Việc có thêm các bạn trẻ tuyên bố ‘bỏ đảng’ ‘bỏ đoàn’ làm dấy lên câu hỏi liệu đây có trở thành một phong trào lan rộng hay không?

Source link