Bình luận diễn biến về phiên tòa xử tướng Vĩnh


Tướng Phan Văn Vĩnh “rời phòng xử vì tăng huyết áp” trong lúc một luật sư bình luận về việc ông Vĩnh “có tình tiết giảm nhẹ”.

Source link