Bí mật phía sau những chú cá sống trong bể nước thải của Coca-Cola Việt Nam


Bí mật phía sau những chú cá sống trong bể nước thải của Coca-Cola Việt NamHơn 24 năm đầu tư vào Việt Nam, Coca-Cola đã thực hiện nhiều hoạt động Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR). Tầm quan trọng của phát triển bền vững còn được Tổng Giám đốc của hãng coi như “phím enter” để những doanh nghiệp nhỏ hơn tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Source link