Bến xe Hà Nội vắng tanh ngày giáp TếtBến xe Mỹ Đình, Giáp Bát… bất ngờ vắng khách do thói quen di chuyển của người dân thay đổi.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *