Bầu cử Brazil: ứng viên cực hữu tỏ ra 'cứng rắn'


Trước thêm bầu cử ở Brazil, ứng viên cực hữu đang dẫn đầu, ông Jair Bolsonaro, ra thông điệp cứng rắn với tội phạm.

Source link